Close
Što su ključne riječi slika sa tipkovnicom i pozadinskim svjetlom

Što su ključne riječi

Što su ključne riječi možemo promatrati kroz svakodnevni sadržaj koji nas okružuje. Sadržaj na internetu, sadržaj i digitalni marketing, reklame na televiziji, bilteni i reklamni paneli, sadržaj na omotu proizvoda i još puno primjera. Ključne riječi su okidači unutar teme i sadržaja koji govore o sadržaju i smislu teme. Pretraživači funkcioniraju na način spremanja i razumijevanja sadržaja kako bi povezali pretragu i termine pretrage sa sadržajem koji će ponuditi.

Ključne riječi primjer

Ključne riječi primjer u SEO optimizaciji i na internetu možemo vidjeti onaj tren kada upišemo nešto u pretraživač. Ključna ili fokusirana riječ kao primjer može biti termin “kratka suknja” i ukoliko upišemo te dvije riječi u pretraživač dobiti ćemo rezultate pretrage koji nude poveznice na dućane i web shopove koji prodaju “kratke suknje”. Kljucne riječi u tekstu na stranicama indeksirane su i poredane prema prioritetu odnosno važnosti.

Prioritet rezultata u pretragama određuje pretraživač koji na temelju kvalitete sadržaja i relevantnosti nudi rezultate poredane od prvog pa na veći odnosno dalji rezultat. Primjer kljucne riječi u tekstu i ključne riječi za web stranicu prikazan je u rezultatima i naravno na web stranici. Ključne riječi moraju se nalaziti na web stranicama gdje je preporuka da se ne pretjeruje i da je uvijek sadržaj koristan i jednostavan za posjetitelja.

Ključne riječi u tekstu

Ključne riječi u tekstu ne bi nas trebale previše zanimati iz razloga što prirodnim pisanjem sadržaja upravo za onoga tko će čitati imamo organski upisane ključne riječi. Ključne riječi za web stranicu možemo prilagoditi u okviru do 2.5 % sadržaja.

Ključne riječi za web stranicu

Ključne riječi za web stranicu i njihov smještaj djelomično određuju relevantnost cijelog sadržaja i imaju utjecaj na visinu prikaza u rezultatima pretraživanja.  Ključne riječi su znači termini koji se sastoje od jedne ili više riječi i koje su izvučene iz sadržaja a okidač su koji koristi čovjek prilikom traženja sadržaja. Razumijevanje ljudskog uma prilikom odabira termina za pretragu pomaže nam prilikom prilagodbe sadržaja za pretraživače. Ključna riječ je ono što će korisnik upisati prilikom pretrage a tiče se određene teme i sadržaja koji ga zanima.

Ključne riječi definicija (što su ključne riječi)

Što su ključne riječi možemo definirati u smislu da su Ključne riječi okidači unutar teme i sadržaja koji govore o sadržaju i smislu teme a koriste ih pretraživači interneta za nuđenje najrelevantnijeg sadržaja prema razumijevanju upisanoga termina.